Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Poruchy a Odstávky Cheb:

18. 5. 2022 Cheb, ulice Gustava Noska


Chevak OOUV web top

 

V lokalitě/do objektu:
Provoz: Cheb
Místo: v lokalitě Cheb, ulice Gustava Noska 
Dne:
Datum: od: 18. 5. 2022    do: 18. 5.  2022  
Čas: od: 09:00 hod.    do: 14:00 hod.   
Z důvodu: oprava havárie vodovodního řadu
plánované opravy vodovodu
• výměny vodoměru
údržby/odkalování vodovodní sítě

 

18. 5. 2022 Cheb, v ulicích Dvořákova, Nezvalova, Pod Hvězdárnou, Pod Rozhlednou, Severní


Chevak OOUV web top

 

V lokalitě/do objektu:
Provoz: Cheb
Místo: Cheb, v ulicích Dvořákova, Nezvalova, Pod Hvězdárnou, Pod Rozhlednou, Severní
Dne:
Datum: od: 18. 5. 2022 do: 18. 5. 2022
Čas: od: 8:00 hod.    do: 14:00 hod.   
Z důvodu: oprava havárie vodovodního řadu
• plánované opravy vodovodu
• výměny vodoměru
• údržby/odkalování vodovodní sítě