Posouzení rizik pitné vody

Zákon 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví
- informační povinnost dle §3a odst.9

Osoby, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona osobami uvedenými
v § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předloží návrh provozního řádu podle § 3c odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení nejpozději do 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skupinový vodovod Nebanice 

Zásobovaná oblast

Posouzení rizik zpracované

Posouzení rizik zpracované

Zjištěna nepřijatelná rizika

Byla přijata nápravná opatření

Chemické látky použité při úpravě vody
ANO/NE  ANO/NE  ANO/NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

 

 

Chlór, Hydroxid sodný, vápenec,
Chlornan sodný

Františkovy Lázně

Hranice

Cheb

Klest

Hraničná

Pomezí

Spodní pásmo Chebu

Křižovatka

Hazlov

Nebanice

Nová Ves

Nový Drahov

Obilná

Odrava

Plesná

Podhradí

Skalná

Starý Rybník

Studánka

Tršnice

Třebeň

Velký Luh

Žírovice

Hrzín

Nový Kostel

     

Úprava vody Mariánské Lázně  

Zásobovaná oblast Posouzení rizik zpracované Posouzení rizik zpracované Zjištěna nepřijatelná rizika Byla přijata nápravná opatření Chemické látky použité při úpravě vody
ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Drmoul

NE

NE

NE

NE

Chlornan sodný

Mariánské Lázně

Chlór, PAX 18, síran hlinitý, hydroxid vápenatý, Superfock

Trstěnice

Manganistan draselný

Velká Hleďsebe

     

Vodovod Dyleň

Zásobovaná oblast Posouzení rizik zpracované Posouzení rizik zpracované Zjištěna nepřijatelná rizika Byla přijata nápravná opatření Chemické látky použité při úpravě vody
ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Mariánské Lázně - střed

NE

NE

NE

NE

Chlornan sodný, vápenec

Stará Voda

Sekerské Chalupy

Valy

     

Vodovod Kynžvart

Zásobovaná oblast  Posouzení rizik zpracované Posouzení rizik zpracované  Zjištěna nepřijatelná rizika Byla přijata nápravná opatření Chemické látky použité při úpravě vody 
 ANO/NE  ANO/NE ANO/NE

Lázně Kynžvart

NE

NE

NE

NE

Chlornan sodný, vápenec

     

Vodovod Dolní Žandov

Zásobovaná oblast Posouzení rizik zpracované Posouzení rizik zpracované Zjištěna nepřijatelná rizika Byla přijata nápravná opatření Chemické látky použité při úpravě vody
ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Dolní Žandov

NE

NE

NE

NE

Chlornan sodný, hydroxid vápenatý

     

Vodovod Krásné - Tři Sekery

Zásobovaná oblast Posouzení rizik zpracované Posouzení rizik zpracované Zjištěna nepřijatelná rizika Byla přijata nápravná opatření Chemické látky použité při úpravě vody
ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Tři Sekery

NE

NE

NE

NE

Chlornan sodný, vápenec

     

Krásné

Tachovská Huť

NE

NE

NE

NE

Chlornan sodný, vápenec

     

Vodovod Okrouhlá

Zásobovaná oblas  Posouzení rizik zpracované  Posouzení rizik zpracované   Zjištěna nepřijatelná rizika  Byla přijata nápravná opatření  Chemické látky použité při úpravě vody 
 ANO/NE  ANO/NE  ANO/NE

Malá a Velká Šitboř

NE

 

NE

 

NE

 

NE

 
Chlornan sodný, hydroxid vápenatý 
Okrouhlá
    
         

Vodovod Těšov

Zásobovaná oblast Posouzení rizik zpracované Posouzení rizik zpracované Zjištěna nepřijatelná rizika Byla přijata nápravná opatření Chemické látky použité při úpravě vody
ANO/NE ANO/NE ANO/NE
 Těšov NE NE NE NE Chlornan sodný

Vodovod Libá   


Zásobovaná oblast Posouzení rizik zpracované Posouzení rizik zpracované Zjištěna nepřijatelná rizika  Byla přijata nápravná opatření  Chemické látky použité při úpravě vody
ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Libá

NE

NE

NE

NE

Chlornan sodný, hydroxid vápenatý

     

Vodovod Hrozňatov

Zásobovaná oblast Posouzení rizik zpracované Posouzení rizik zpracované Zjištěna nepřijatelná rizika Byla přijata nápravná opatření Chemické látky použité při úpravě vody
ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Starý Hroznatov

NE

NE

NE

NE

Chlornan sodný

     

Vodovod Vojtanov

Zásobovaná oblast Posouzení rizik zpracované Posouzení rizik zpracované Zjištěna nepřijatelná rizika Byla přijata nápravná opatření Chemické látky použité při úpravě vody
ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Vojtanov

NE

NE

NE

NE

Chlornan sodný, vápenec

     

Vodovod Luby

Zásobovaná oblast Posouzení rizik zpracované Posouzení rizik zpracované Zjištěna nepřijatelná rizika Byla přijata nápravná opatření Chemické látky použité při úpravě vody
ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Luby

NE

NE

NE

NE

Chlornan sodný, soda

     

Ze statistiky analýz CHEVAK Cheb, a. s. za rok 2018

© 2021 Chevak, a.s., All Rights Reserved. Designed By Danny