Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Chevak laboratoř nabídka
V útvaru laboratoře provádíme interní rozbory pro vlastní potřebu společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
i externí rozbory pro jiné společnosti, obce, soukromé osoby, které o rozbor požádají. 

Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1442.
Je držitelem Osvědčení o akreditaci č.: 527/2021 ze dne: 15. 10. 2021 v rozsahu uvedeném
v příloze P473_2020_CS http://www.cai.cz/ (Akreditované subjekty/Všechny subjekty/Vyhledávání/vypsat
do kolonky slovo chevak/ na základě splnění akreditačních kritérii podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018).

Osvědčení o akreditaci

č.: 527/2021 ze dne: 15. 10. 2021 naleznete : ZDE

DSC 0057 web DSC 0036 web DSC 0001 web

Služby nabízené laboratoří:

Akreditované odběry a rozbory pitných vod a vod používaných k výrobě pitné vody
  (podzemní, povrchová voda),
  případně odběr vody z domovní studny a odběry surové vody.

Akreditované odběry a rozbory odpadní vody a kalů.

V případě potřeby zajištění rozborů v subdodavatelských laboratořích.

• Interpretace naměřených výsledků a odborná stanoviska.

DSC 3110