Centrální laboratoř

 • Ceník služeb laboratoře

  Ceny služeb nabízených laboratoří:

  • Cena laboratorních služeb bude zkalkulována a sdělena
  na vyžádání dle typu požadované služby.
  Kontakt na laboratoř naleznete ve složce KONTAKTY
  (Kvalita vody a odběr vzorků Laboratoř).

 • Nabídka služeb laboratoře

  Chevak laboratoř nabídka
  V útvaru laboratoře provádíme interní rozbory pro vlastní potřebu společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
  i externí rozbory pro jiné společnosti, obce, soukromé osoby, které o rozbor požádají. 

  Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1442.
  Je držitelem Osvědčení o akreditaci č.: 473/2020 ze dne: 20. 7. 2020 v rozsahu uvedeném
  v příloze P473_2020_CS http://www.cai.cz/(Akreditované subjekty/Všechny subjekty/Vyhledávání/vypsat
  do kolonky slovo chevak/ na základě splnění akreditačních kritérii podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018).

  Osvědčení o akreditaci

  č.: 473/2020 ze dne: 20. 7. 2020 naleznete : ZDE

  DSC 0057 web DSC 0036 web DSC 0001 web

  Služby nabízené laboratoří:

  Akreditované odběry a rozbory pitných vod a vod používaných k výrobě pitné vody
    (podzemní, povrchová voda),
    případně odběr vody z domovní studny a odběry surové vody.

  Akreditované odběry a rozbory odpadní vody a kalů.

  V případě potřeby zajištění rozborů v subdodavatelských laboratořích.

  • Interpretace naměřených výsledků a odborná stanoviska.

  DSC 3110

© 2021 Chevak, a.s., All Rights Reserved. Designed By Danny